Bột bả

 • Che lấp khe nứt nhỏ
 • Độ bám dính cao
 • Bề mặt láng mịn
 • Dễ thi công
 • Che lấp khe nứt nhỏ
 • Độ bám dính cao
 • Bề mặt láng mịn
 • Dễ thi công
 • Dễ sử dụng
 • Dễ xả nhám.
 • Tạo bề mặt phẳng mịn.