Tính lượng sơn

Chú ý: Sử dụng dấu "." để phân biệt hàng thập phân

 • 1
  Chiều rộng
  Chiều cao
  2
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  3
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  + Thêm bức tường
 • 1
  Chiều rộng
  Chiều cao
  2
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  3
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  + Thêm cửa
 • 1
  Chiều rộng
  Chiều cao
  2
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  3
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  + Thêm bức tường
 • 1
  Chiều rộng
  Chiều cao
  2
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  3
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  + Thêm cửa
 • 1
  Chiều rộng
  Chiều cao
  2
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  3
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  + Thêm bức tường
 • 1
  Chiều rộng
  Chiều cao
  2
  Chiều rộng
  Chiều cao
  xXóa
  + Thêm trần

Tường nội thất

 • Diện tích tường

  m2

 • Lượng sơn lót (1 lớp)

  Lít

 • Lượng sơn phủ (2 lớp)

  Lít

Tường ngoại thất

 • Diện tích tường

  m2

 • Lượng sơn lót (1 lớp)

  Lít

 • Lượng sơn phủ ngoại thất (2 lớp)

  Lít

Trần cần sơn

 • Diện tích

  m2

 • Lượng sơn lót(Áp dụng cho 1 lớp)

  Lít

 • Lượng sơn phủ(Áp dụng cho 2 lớp)

  Lít

Lượng sơn chống thấm

Lít

LƯU Ý: Lượng sơn chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng sơn chính xác thay đổi theo nhiều yếu tố bao gồm cả phương pháp thi công. Để tính toán lượng sơn chính xác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ.