sơn chống thấm

  • Không cần pha trộn xi măng
  • Màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động
  • Hàm lượng VOC <25%
  • Không chứa APEO, chì, thủy ngân.
  • Sơn chống thấm đa dạng màu sắc
  • Là loại sơn nước chịu thời tiết tuyệt vời với độ bền màu cao.
  • Hàm lượng VOC <25%
  • Không chứa APEO, chì, thủy ngân.